Estudis geotècnics per conèixer les propietats del subsòl i evitar la degradació del patrimoni

Redacció d'informes sobre la naturalesa i les propietats del subsòl necessaris per la redacció d'un projecte de construcció.  

A l'hora de construir alguna infraestructura, sigui bé pública o privada, és imprescindible reconèixer el terreny atès que pot influir en la seva edificació. És per aquest motiu que, prèviament, es realitza un estudi geotècnic, per conèixer la naturalesa, composició i condicions del subsòl.

La Universitat disposa d'un equip de professionals que s'encarrega de redactar aquests informes ja sigui per evitar la degradació del patrimoni o per poder realitzar el projecte de construcció i definir els tipus i condicions de cimentació.  

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats