Prediccions hidrometeorològiques per simular els cabals d’aigües superficials de rius i torrents

Realització d'estudis de predicció hidrometeorològica per tal de conèixer quin serà el cabal d'aigua de torrents i rius.

Conèixer quin serà el cabal que duran els torrents o rius en un dia concret pot ser fonamental en moltes ocasions, sigui en casos de sequera o en casos de pluges torrencials. Per aquest motiu, és important l'aplicació de models hidrometeorològics (estudia la transferència de l'aigua i energia entre la superfície i l'atmosfera. Es deuen a factors com el vent, la pluja i els canvis bruscos de temperatura) a conques per fer una predicció del cabal d'aigua que tindran els rius i torrents com a conseqüència de les precipitacions observades o previstes a la conca.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats