Planificació i reforma d'infraestructures costaneres - ports, dics i delimitacions de zones costaneres

La UIB disposa d'un equip que té experiència tant en l'anàlisi dels canvis físics (nivell del mar i onatge) observats durant les darreres dècades com a fer projeccions futures.

La pujada del nivell del mar i els canvis en l'onatge derivats del canvi climàtic fan que aquests paràmetres ja no es puguin considerar com a constants. A l'hora de planificar o reformar estructures costaneres i a l’hora de delimitar zones marítimes de domini públic cal tenir en compte com evolucionaran en el futur aquests paràmetres. Aquest grup de recerca té la capacitat de subministrar:

  • Sèries temporals representatives de l’evolució del nivell del mar i onatge durant les darreres dècades a totes les zones marítimes del sud d'Europa (incloent les que envolten la península Ibèrica i les illes Balears i Canàries).
  • Projeccions sobre la seva evolució futura al llarg del segle XXI sota distints escenaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Assessorament sobre els impactes del canvi climàtic sobre les infraestructures costaneres i sobre la delimitació de cotes d’inundació a vorera de mar.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Per encàrrec de l'AEMET i Ports de l'Estat, aquest equip ha generat escenaris climàtics marins per a totes les costes espanyoles. Actualment segueix col·laborant de manera efectiva amb les dues institucions en l’àmbit de la previsió dels impactes del canvi climàtic sobre estructures portuàries.

dic

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats