Elaboració de projectes d’energia eòlica i mapes eòlics, a través de les tècniques d’observació i simulació

Estudis per l'elaboració de projectes d'energia eòlica i mapes eòlics amb la finalitat de calcular el potencial eòlic d'una zona i determinar si és apta per a la instal·lació d'un parc eòlic.

Aquestes tècniques de simulació i observació estan relacionades amb l'anàlisi i simulació d'episodis de temps sever (tempestes, tornados, remolins, calamarsa, inundacions, huracans, etc) mitjançant models atmosfèrics i tècniques numèriques des de l'escala sinòptica fins a la mesoescala, amb especial atenció als fenòmens d'alt impacte social. L'escala sinòptica és una escala de longitud horitzontal d'ordre dels 1.000 km o més. És típica de les depressions, borrasques, tàlvegs, anticiclons dorsals, etc. i tenen una duració d'entre un dia i un mes. D'altra banda, la mesoescala consisteix en l'estudi del temps atmosfèric més petit que l'escala sinòptica però més gran que la microescala. Estudia els fenòmens que tenen una duració d'entre 1 i 12 hores; o una extensió horitzontal d'entre 1 i 100 kms; o una altura d'entre 1 i 10 kms: tempestes convectives, tornados, brisa del mar, etc. 

La rendibilitat d'explotacions eòliques a un emplaçament depèn fortament del potencial eòlic en aquell emplaçament. Aquest potencial ve determinat per les característiques climàtiques de la zona, tals com el vent mitjà i la seva variabilitat. Els estudis consisteixen en mesures contínues de velocitat i direcció del vent i també la utilització de models numèrics atmosfèrics per calcular el potencial eòlic d'una zona i determinar si aquesta és apta per a la instal·lació d'un parc eòlic.

La nostra experiència

Mapa eolic
Mapa eòlic de les Illes Balears

Aquest estudi presenta un mapa eòlic de les Illes Balears com a base per a futures aplicacions climatològiques i energètiques. La creació del mapa eòlic s'ha basat en la realització de simulacions horàries a molt alta resolució espacial (200 m) durant un període de quatre anys (setembre 2004-setembre 2008) mitjançant el model de diagnòstic CALMET. El model de diagnòstic té com a missió aconseguir l’ajust dinàmic d’un camp inicial de vent, de major escala, als aspectes més fins de la topografia insular com són les valls, pendents, muntanyes i zones costaneres abruptes o baixes.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats