Realització d'informes ambientals

Servei dirigit a l'elaboració d'informes i estudis ambientals i impactes territorials derivats del canvi climàtic.

Els estudis d'impacte ambiental han de contenir les característiques de l'activitat que es vol realitzar, elaborant un estudi per a la predicció, identificació i interpretació de l'impacte que pot suposar aquesta activitat en un determinat lloc, així com les accions que es duran a terme per minimitzar els efectes adversos.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats