Anàlisi i avaluació de riscos naturals i assessorament en la realització de plans de prevenció

Realització d'estudis d'avaluació del territori com paisatge i ecosistemes, abans i després d'episodis de riscs naturals com incendis.

Es realitzen estudis de la resposta vegetal als riscos, monitoratge de l'erosió, ús de sensors per a l'estimació de la severitat del risc, estudis d’inundabilitat d’un terme municipal o lloc concret, etc.

La nostra experiència

Dia 26 de juliol del 2013, es va declarar un incendi forestal a la zona de sa Coma Calenta a Andratx i es va extingir 19 dies després. Va cremar un total de 2.406.75 ha dels municips d'Andratx, Estellencs i Calvià. És la major superfície afectada per un incendi forestal a les Illes Balears des de 1990. En resposta als danys causats, el Govern Balear va elaborar el Pla de restauració ambiental de l'àrea incendiada per oferir una solució a la necessitat de restauració ecològica de l'àrea afectada. L'objectiu principal d'aquest Pla és la restauració ambiental de la zona afectada per l'incendi. 

Investigadors de la Universitat participaren en el control i restauració ambiental de la zona realitzant dues activitats molt importants:

Dron incendi

Monitoratge dels processos erosius

Instal·lació d'una xarxa de monitoratge continu en una conca de drenatge de la zona afectada per l'incendi per generar metadades hidrogeomorfològiques que podran ser transferides a la gestió post incendi amb l'objectiu d'aconseguir més eficiència i eficàcia en la restauració paisatgística a llarg termini mitjançant la valoració de diferents escenaris de variabilitat de precipitació i canvis en la cobertura vegetal i usos del sòl.

erosió

Anàlisi de l'evolució de la vegetació baix l'efecte de diferents tècniques de gestió  post-incendi: ús de vehicle aeri no tripulat

L'objectiu general d'aquest projecte és analitzar l'evolució post-incendi de la vegetació a la comarca del Pariatge mitjançant l'ús de vehicle aeri no tripulat. Amb aquesta finalitat, es mesura la presència i vigor de la vegetació i el seu estrès hídric, així com el creixement d‟espècies germinadores o rebrotadores.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats