Realització d’estudis cel·lulars

L'anàlisi de les cèl·lules és el punt de partida de nombrosos estudis que permeten que els científics comprenguin, prediguin, identifiquin i localitzin diversos processos físics i bioquímics bàsics de la vida.

La UIB compta amb una Unitat de Cel·lòmica especialitzada en tècniques d'anàlisi cel·lular que disposa dels equips necessaris per realitzar aquests procediments.

Aquest servei inclou:

  • Servei de citometria de flux: tècniques per obtenir el nombre de cèl·lules d'una mostra, el percentatge de cèl·lules vives d’una mostra i l’anàlisi de certes característiques de les cèl·lules, com ara la mida, la forma i/o la presència de substàncies químiques que indiquen un determinat procés biològic (biomarcadors) dins la cèl·lula.
  • Servei de microscòpia confocal: anàlisi de les mostres mitjançant microscopis capaços d’obtenir imatges tridimensionals de les cèl·lules (també imatges de cèl·lules vives), la qual cosa permet analitzar-ne amb més detall les característiques. Aquest servei té experiència en el maneig d’eines diverses per analitzar les imatges adquirides i complementar així la informació obtinguda.
  • Servei de microscòpia en fluorescència: tècnica que permet adquirir i analitzar imatges de cèl·lules fixades i marcades i de cèl·lules vives mitjançant un microscopi de llum ultraviolada, la qual cosa permet conèixer la distribució, la quantitat i/o la ubicació d’una determinada molècula dins la cèl·lula, entre altres aspectes.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats