Estudis d'activitat biològica de fàrmacs i compostos de nova síntesi

Realització de diverses anàlisis basades en models cel·lulars dirigits a conèixer l'activitat biològica d'un determinat compost.

L'activitat biològica és l'efecte que té un determinat compost sobre les cèl·lules. La determinació de les propietats biològiques dels composts i l'estudi del seu perfil toxicològic és fonamental per al descobriment de fàrmacs nous.

La UIB compta amb un grup d’investigació expert en el disseny d’estudis per determinar i caracteritzar l’activitat biològica (principalment, antitumoral) de fàrmacs i altres composts de nova síntesi.

Per determinar l’activitat biològica oferim els serveis següents:

  • Assaigs per comprovar la viabilitat cel·lular en múltiples línies cel·lulars tumorals representatives de tumors sòlids i hematològics.
  • Determinar la sensibilitat de les cèl·lules als fàrmacs i als composts de nova síntesi mesurant-ne la concentració d’inhibició (CI50), que informa de la resistència que tenen les cèl·lules a un determinat fàrmac.
  • Estudis d’interaccions entre els fàrmacs nous i/o composts amb altres fàrmacs (sinergia farmacològica).

Un cop hem comprovat la determinació del fàrmac, cal analitzar-ne la caracterització. Per això, oferim els serveis següents:

  • Anàlisi del cicle cel·lular i inducció de la mort cel·lular (apoptosi) mitjançant tècniques de citometria de flux i assaigs relacionats amb l’activitat dels enzims caspasa.
  • Anàlisi de vies de senyalització cel·lular.
  • Anàlisi de la capacitat dels composts per produir dany al material genètic cel·lular (genotoxicitat) mitjançant tècniques que permeten estudiar l’efectivitat dels composts en la supervivència i proliferació cel·lular (assaigs clonogènics) i l’activació del punt de control de mal a l'ADN.

Aquest grup també fa assaigs de motilitat 2D, assaigs d'invasió cel·lular 3D i estudis del citosquelet cel·lular mitjançant imatges tridimensionals (microscòpia confocal).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats