Estudis teòrics i pràctics de reactivitat química i modelització molecular de composts d’interès biològic

Es realitzen estudis de la reactivitat química de composts d'interès biològic i de la seva interacció amb biomolècules.

Un grup de recerca de la UIB té experiència a fer estudis de reactivitat química i modelització molecular a través de tècniques experimentals d'espectroscòpia i de metodologies teòriques de modelització. L'espectroscòpia és una tècnica utilitzada per a l’estudi de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria, amb absorció o emissió d’energia radiant. La modelització molecular engloba mètodes teòrics i tècniques computacionals per modelar, imitar i predir el comportament de les molècules.

Aquest servei inclou:

  • La determinació experimental de la reactivitat química de molècules.
  • L’estudi experimental de la interacció de molècules amb proteïnes.
  • La modelització molecular de la interacció de molècules amb biomolècules.
  • L’estudi teòric de la predicció de propietats fisicoquímiques de molècules.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats