Disseny i desenvolupament de programes d’educació per a la salut en diferents entitats i empreses

Desenvolupament de tallers, cursos i conferències de caràcter formatiu i divulgatiu sobre aspectes preventius i de promoció de la salut i qualitat de vida

Institucions, empreses, associacions i fundacions necessiten amb certa periodicitat activitats de formació del seu personal en temes relacionats amb la salut i molt concretament amb qüestions d'ergonomia i de prevenció de lesions.

L'educació per a la salut és una estratègia adreçada a millorar els coneixements i canviar els comportaments i actituds cap a una vida més saludable, tenint en compte els diferent contextos en què es pot desenvolupar la malaltia.

Diferents membres d’aquest grup col·laboren amb empreses, i ofereixen serveis d’assessorament i tallers a associacions de malalts, entitats comunitàries i centres de salut.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats