Disseny i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma per a la millora dels recursos a l'aula i a la clínica

Il·lustrar els alumnes i els pacients durant l'aprenentatge de l'anatomia musculoesquelètica i la comprensió de la seva patologia.

La formació en les branques de salut pot incorporar noves eines interactives que permetin aprenentatges específics a l'anatomia i la fisiopatologia, entre altres. Aquestes eines poden transferir-se a la pràctica assistencial facilitant l'explicació de les malalties als pacients i els consells preventius i terapèutics.

Per això, la Universitat compta amb professionals que treballen en el disseny i desenvolupament d'aplicacions que es valen de la realitat augmentada i virtual per mostrar l'anatomia del subjecte a qui la càmera del dispositiu enfoca, com si d'un model anatòmic es tractàs.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats