Realització d'anàlisis sobre la seguretat del pacient per prevenir i actuar en els contextos sociosanitaris

Es vol reduir i evitar els riscs que assumeixen els pacients i els professionals en el moment en què reben o donen atenció sanitària

En el moment en què acudeixes a un centre sanitari o participes en un programa de salut, pots assumir uns riscs (derivats del mateix entorn sanitari, de la manca de comunicació entre els professionals, de falta d'informació i altres incidències).

La seguretat del pacient significa la reducció d'aquests riscs innecessaris associats a l’atenció sanitària. Fa referència al conjunt d’elements estructurals, processos, instruments i metodologies que cerquen minimitzar el risc i maximitzar la probabilitat de localitzar-lo quan ocorri, reaccionar adequadament i pal·liar-ne les conseqüències.

Per això, la Universitat compta amb professionals que treballen per conèixer i analitzar els riscs que assumeixen els pacients i de quina manera han d’actuar els professionals per fer-hi front, reduir i prevenir els esdeveniments adversos en l’atenció mèdica. Les seves principals línies d'actuació estan centrades a:

  • Informar els professionals sobre les bones pràctiques en seguretat dels pacients
  • Assessorar en seguretat dels pacients, tant els ciutadans com els professionals sanitaris
  • Col·laborar en la prevenció d’esdeveniments adversos que afectin negativament el pacient
  • Millorar la coordinació i comunicació entre personal sanitari i no sanitari.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats