Disseny de material audiovisual de caràcter divulgatiu i formatiu en l'àmbit de la salut

Elaboració de material audiovisual en matèria de salut, difusió de coneixement científic i bones pràctiques amb l'ús de les TIC. Ús de xarxes socials amb finalitat formativa i divulgativa

Aquest grup de recerca de la Universitat s'encarrega de dissenyar material audiovisual (documentals, curtmetratges, vídeos curts, etc.) de caràcter divulgatiu i formatiu relacionat amb matèria de salut. També elaboren material audiovisual en matèria de salut per difondre a les xarxes socials. S'adreça a totes les entitats i associacions interessades a transferir les seves actuacions a la societat i donar-hi visibilitat.

Diferents membres del grup tenen experiència en la realització de documents audiovisuals, participació en documentals, films i pel·lícules. Es pot contactar amb aquest grup per a divulgació a través de ràdio i televisió, Internet i esdeveniments relacionats amb la salut.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats