Estratègies i metodologies innovadores per millorar les competències dels professionals de la salut

Educació interprofessional en l'àmbit de les ciències de la salut i disseny i desenvolupament de projectes d'aprenentatge-servei

La Universitat compta amb un equip expert a aplicar metodologies innovadores per tal de millorar les competències dels professionals de la salut. Entre altres metodologies educatives aplicades al camp de la salut, se centren en l'educació interprofessional i l'aprenentatge-servei.

L’educació interprofessional és un procés que té com a finalitat promoure la pràctica col·laborativa en el món professional, aspecte clau en l’atenció sociosanitària. Aquest mètode aporta formació en competències relacionades amb el treball en equip, la comunicació assertiva i altres, que permetin aprendre amb, des de i sobre cada un dels professionals implicats per millorar la qualitat de l’atenció.

Hi ha diversos mètodes d’ensenyament per a estudiants i professionals de les branques de la salut. Entre aquests mètodes destaca l’aprenentatge-servei, que és una estratègia pedagògica que combina processos d’aprenentatge i servei a la comunitat en un mateix projecte en el qual els participants aprenen continguts, habilitats, valors i es formen treballant sobre les necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo. És una proposta innovadora aplicable a totes les titulacions i a tots els nivells de formació.

En aquest grup d'investigació hi ha experts en aquests mètodes que es poden aplicar als diferents contextos per tal de millorar les diferents competències genèriques i específiques. Es poden demanar al grup tallers, disseny de projectes pedagògics, assessories i diagnòstics de necessitats de formació.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats