Estudis cronobiològics per a la detecció de pertorbacions del son

Es fan estudis complets dels ritmes circadiaris (cronobiològics), les seves patologies i les seves conseqüències sobre les pertorbacions del son, el desenvolupament cognitiu i els trastorns afectius deguts a alteracions dels ritmes circadiaris.

El son és un estat de consciència dinàmic en què podem arribar a tenir una activitat cerebral tan activa com en la vigília i en el qual ocorren grans modificacions del funcionament de l'organisme. El ritme son-vigília és un ritme circadiari que respon principalment a la llum i la foscor. Una bona exposició a la llum natural o artificial potent durant el dia permet tenir una bona vigília i influeix en l'estat d’ànim. Una exposició inadequada a la llum està relacionada, entre altres, amb la disrupció del ritme son-vigília i té conseqüències negatives per a la salut, moltes de les quals degudes a la pèrdua o l’alteració del ritme de melatonina (l’hormona de la fosca). Les alteracions en la síntesi de melatonina poden donar lloc a trastorns de son, malalties cardiovasculars o certs tipus de càncer (de pròstata, de mama...), entre altres efectes.

L’estudi del ritme son-vigília és molt important per solucionar problemes com els trastorns del son i evitar trastorns d’agitament diürn o d’estat d’ànim en les malalties neurodegeneratives. Aquests estudis van dirigits a tota la població, especialment a persones grans sanes o amb alteracions neurodegeneratives i nins i adolescents amb trastorns de son.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

El grup SARquavitae, actualment DomusVi, és la major xarxa de centres i serveis d'atenció a la gent gran, que gestiona unes 153 residències i centres de dia a tot Espanya. Un grup de recerca de la UIB, especialitzat en l'estudi del son i dels ritmes biològics, col·labora amb el grup DomusVi des de fa quatre anys. Durant aquest temps, han dut a terme estudis amb l'objectiu d'analitzar el ritme son-vigília, detectar trastorns de son i aplicar teràpia de llum quan sigui necessari.

DomusVi

Recentment han signat un nou conveni per fer un estudi de seguiment cronobiològic a la gent gran quan ingressen per primera vegada en alguna de les tres residències del grup (Can Carbonell, Palma i la Costa d'en Blanes). La durada de l'estudi serà d'un any, i permetrà comprovar els efectes de l'exposició a la llum de les residències en la gent gran.

El grup de recerca disposa de la infraestructura necessària al laboratori de la UIB, la instrumentació que fa possible el registre i anàlisi de les dades així com l'equipament informàtic i d'anàlisi de senyals necessari. També disposa d'un laboratori de teràpia lumínica a la residència de Can Carbonell, amb una taula de llum i els sensors per a registre de les variables.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats