Pedagogia hospitalària i millora de l’atenció a infants, joves i/o famílies amb malalties cròniques

Servei dirigit a millorar la qualitat de vida dels infants, joves i famílies que pateixen una malaltia crònica i/o minoritària

Els avanços de la medicina han aconseguit cronificar moltes malalties i oferir unes expectatives impensables fa anys. Els infants i joves que pateixen malalties cròniques i/o rares no només han de fer front a tots els procediments mèdics, sinó també a l'impacte que suposa aquesta malaltia en el seu context personal, escolar, social i familiar. 

Per raons de salut aquesta població es troba en una situació de vulnerabilitat, i per assegurar el seu desenvolupament integral és necessària una intervenció. Les intervencions realitzades permeten fer un diagnòstic de la situació i posar en marxa processos de recerca per minimitzar les conseqüències de la malaltia. En aquest context, la pedagogia hospitalària té un paper essencial per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per una malaltia així com de les famílies. 

La Universitat de les Illes Balears (UIB) disposa d'un grup de recerca que ofereix suport als centres educatius i sanitaris per millorar l'atenció dels infants i joves afectats per alguna malaltia i fer front a les seves necesitats. Alhora i en col·laboració amb l'associació INeDTIHOS, ofereix:

  • Suport psicopedagògic a infants i joves residents de llarga durada o permanentment als hospitals.
  • Suport psicopedagògic a infants i joves amb una malaltia rara mitjançant suport domiciliari.
  • Donar atenció psicopedagògica a les famílies dels infants i joves que tenen malalties greus.
  • Investigar per millorar la seva qualitat de vida.
  • Investigar per a la seva inclusió educativa.

La nostra experiència

INeDITHOS (Intervenció i Investigació per a la Inclusió Educativa i Tecnològica en l'Àmbit Hospitalari) és un projecte que es va posar en marxa l'any 2003 dirigit a infants i joves residents a la Unitat de Crònics del Servei de Pediatria de l’Hospital Son Espases. El seu objectiu és millorar la seva qualitat de vida en tots els àmbits i la seva inclusió social i educativa.

Aquest projecte compta amb la col·laboració d’una xarxa de més de quaranta voluntaris implicats, la majoria estudiants de la UIB, que han fet possible dur a terme activitats de suport escolar i d’oci.

El projecte combina les aportacions del voluntariat amb la metodologia aprenentatge-servei, amb l’objectiu d’acostar la Universitat a la realitat social i potenciar la transferència de coneixement

Podeu consultar més informació a les seves xarxes socials:

Facebook Indedithos

Twitter Inedithos

INEDITHOS

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats