Sistemes de suport a l'agregació d'informació, la presa de decisions i l’assoliment de consens mitjançant l’automatització dels processos

Servei d'ajut per a la presa de decisions i l'obtenció de consens entre múltiples experts en situacions amb informació imprecisa i/o qualitativa.

La gran quantitat de dades, procedents de diverses fonts, que es manegen en el món actual en qualsevol camp fa indispensable el tractament d'aquesta informació per poder prendre decisions. Sovint en aquestes situacions, resulta imprescindible agregar o fusionar les dades, que poden ser imprecises, de fiabilitat incerta o fins i tot, ser de naturalesa lingüística (excel·lent, bo, regular o dolent).

Un grup de recerca del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB ofereix un servei per assessorar mitjançant tècniques automatitzades en tots aquells àmbits en que:

  • Es vulgui agregar determinada informació per treure'n una conclusió. D'especial interès, són les situacions amb informació imprecisa, poc fiable o lingüística
  • Es vulgui prendre una decisió en base a un determinat nombre de valoracions obtingudes per una o diverses fonts
  • Es vulgui arribar a un consens entre diverses opinions preses per diferents experts per tal d'aconseguir una solució que pugui ser acceptada per bona per tots ells

La nostra experiència

BUENO REGULAR MALO

El grup de recerca ha desenvolupat diverses tècniques matemàtiques, basades en nombres borrosos discrets, que permeten tractar la informació imprecisa de naturalesa lingüística habitualment utilitzada pels experts (basada en etiquetes del tipus bo, molt bo, regular, etc.) d'una forma molt flexible. Es disposen d'algorismes matemàtics que automatitzen el procés per a la presa de decisions y per a la consecució d’un consens entre experts. Aquestes tècniques han estat reconegudes dins del camp per la seva flexibilitat i robustesa assegurant la presa d’una decisió acceptable pels gestors i pels experts involucrats en el procés.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats