Servei de citometria

La citometria de flux és una tècnica analítica en expansió que es fonamenta en l'anàlisi de la dispersió de la llum i l'emissió de fluorescència que produeix una suspensió de partícules il·luminada per diferents fonts de llum làser.

L'anàlisi dels paràmetres obtinguts permet una ràpida discriminació de cada una de les partícules o cèl·lules suspeses en un líquid tenint en compte la seva mida i el senyal de fluorescència. Les aplicacions de la citometria de flux són nombroses tant en investigació bàsica com en investigació aplicada i, especialment, en el camp de la biologia cel·lular i la medicina clínica.

El servei de citometria de flux té com a funció principal oferir suport tècnic en la identificació i classificació de cèl·lules, el desenvolupament de nous mètodes de classificació i l'optimització dels mètodes ja establerts. El servei empra un equip FACSAria amb un sistema de separació cel·lular.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats