Aplicació dels models matemàtics i estadístics a sistemes basats en xarxes per a la seva comparació i detecció de canvis

A partir d'un conjunt de dades representades en forma de xarxa, aquests models permeten realitzar una comparació de models gràfics en sectors com la biologia, amb l'objectiu de saber, per exemple, com afecten les malalties al metabolisme de les persones.

Els ecosistemes vegetals també es troben relacionats i amb aquests models gràfics es poden detectar els canvis que sofreixen al llarg del temps com poden ser les mutacions o aquells derivats de l'actuació directa de l'home. L’estudi d’aquests canvis pot ajudar a gestionar i conservar la biodiversitat, prenent mesures per evitar l’extinció d’algunes espècies. Aquests models també han estat aplicats a mapes de zones amb jaciments arqueològics conegudes amb l’objectiu de predir noves zones amb altes possibilitats de trobar-hi jaciments i per tant són una eina molt útil en la conservació del patrimoni arqueològic.

A més, el grup de recerca facilita un programa informàtic que el client pot utilitzar, no només durant el servei que demanen, sinó també posteriorment.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats