Protocol d'avaluació, assessorament i intervenció en problemes de conducta infantojuvenils

Avaluació i detecció de problemes de conducta en la infància i l'adolescència.

Els problemes de conducta en l'edat infantil i l'adolescència es caracteritzen per dificultats per assumir les normes, impulsivitat i/o desafiament a les figures d'autoritat. Quan aquest comportament inadequat es perllonga en el temps pot originar problemes de desenvolupament psicològic i afectar negativament a l'adaptació dels nins/adolescents al medi escolar, familiar o social. L'aplicació de protocols d'intervenció i de detecció primerenca és essencial, ja que amb l'edat els problemes s'agreugen i poden donar lloc a altres trastorns relacionats (problemes de comportament, trastorn d'aprenentatge, etc.).

Aquest servei inclou:

  • Realització de proves per a l'avaluació de problemes de conducta i trastorns relacionats.
  • Orientació a pares i escoles amb infants amb problemes de conducta.
  • Realització de cursos d'assessorament i de formació per a educadors, APIMA, professionals i pares amb nins amb problemes de conducta.
  • Col·laboració amb centres, unitats clíniques (públiques i privades) i organismes que facin feina amb nins que puguin necessitar valoracions de problemes de conducta i trastorns relacionats.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats