Caracterització fisicoquímica de biomaterials

La UIB pot realitzar caracteritzacions en bulk i en superfície de biomaterials metàl·lics i polimèrics per emprar-los en dispositius sanitaris (implants, stents), com a biomaterials o productes farmacèutics.

La UIB disposa d'un equip científic dedicat a la investigació i el desenvolupament de noves teràpies i tecnologies en el camp de la teràpia cel·lular i l'enginyeria de teixits i la medicina regenerativa. Aquest equip té experiència en la realització d'estudis de caracterització amb diversos tipus de biomaterials:

  • Superfícies d'implants (funcionalitzades, recobertes, modificades ...)
  • Hidrogels
  • Bastides i estructures poroses
  • Micro i nanopartícules (sòlids o suspensions)

Ofereix anàlisis de caracterització en bulk i en superfície de biomaterials metàl·lics i polimèrics:

  • Química de superfície i composició
  • Topografia i morfologia
  • Perfil d'alliberament de molècules bioactives
  • Estabilitat en fluids corporals

Utilitzant les tècniques següents: UV-Vis, espectroscòpia de fluorescència, espectroscòpia de FTIR, microscòpia de fluorescència, microscòpia FTIR (sòlids i superfícies), HPLC, ICP-AES, SEM, SEM-EDX (morfologia a la microescala, mapes de composició elemental), AFM (nanotopografía). També pot utilitzar altres tècniques disponibles a través de partners: angle de contacte, perfilometria, micro-CT, XPS, ToF-SIMS, distribució de mida de partícula, potencial-Z.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats