Assaigs de biocompatibilitat

La biocompatibilitat es refereix a la capacitat d'un biomaterial per a exercir la funció desitjada d'acord amb un tractament mèdic, sense provocar cap efecte indesitjable, però al mateix temps generant la millor resposta cel·lular o del teixit en aquesta situació específica.

Els assaigs in vitro són molt útils per a una primera projecció dels efectes biològics d'una biomolècula o un nou biomaterial, per tal de reduir l'ús d'animals d'experimentació i els costs relacionats amb les anàlisis in vivo. La UIB té un historial provat en estudis de biocompatibilitat de biomolècules i biomaterials in vitro (superfícies d'implants, hidrogels, bastides, micro i nanopartícules, stents, etc.) i ofereix els assaigs següents:

  • Assaigs de citotoxicitat (activitat LDH o viabilitat cel·lular)
  • Assaigs d'activitat metabòlica i proliferació cel·lular
  • Morfologia cel·lular mitjançant microscòpia electrònica de rastreig/confocal
  • Perfil d'adhesió cel·lular
  • Perfils d'expressió gènica mitjançant RT-PCR a temps real
  • Alliberament de marcadors específics mitjançant immunoassaigs
  • Assaigs funcionals: activitat ALP i mineralització (osteoblasts), assaigs de resorció (osteoclasts), assaigs de guariment de ferides (fibroblasts gingivals), producció de col·lagen, etc.
  • Hemocompatibilitat: hemòlisi, adhesió de plaquetes

Cultius cel·lulars: cèl·lules mare mesenquimàtiques humanes de medul·la òssia, fibroblasts gingivals humans, cèl·lules mononuclears de sang perifèrica humana, línies cel·lulars de preosteoblasts i preosteoclasts de ratolí, cèl·lules endotelials vasculars humanes. Es poden utilitzar altres línies cel·lulars sota demanda.

Tots els estudis es duen a terme d'acord amb les directrius establertes per les agències reguladores. Els protocols estan dissenyats per complir els requisits reglamentaris de les normes vigents (ISO 10993: Avaluació biològica de dispositius mèdics).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats