Sistema de captura de moviment humà per a atletes i persones en situació de discapacitat

Desenvolupament d'un sistema informàtic capaç de capturar el moviment dels atletes i/o persones amb discapacitat i generar vídeos reals que permetin estudiar amb gran precisió els seus moviments i gestos.

La captura del moviment humà es realitza utilitzant quatre càmeres de color sincronitzades entre si i connectades a dos ordinadors a través d'una xarxa. L'esportista i/o persona amb discapacitat fa els gests dins l'àrea de captura amb un fons homogeni. Una vegada han finalitzat, els ordinadors emmagatzemen la informació que han capturat les càmeres per tractar-les posteriorment. Una vegada feta la captura, es poden dur a terme estudis i anàlisis sobre els moviments amb la finalitat de millorar-los.

També es descobreix quins són els punts febles per poder construir pròtesis que ajudin a la persona amb discapacitat a realitzar moviments que de cap altra manera no és capaç de realitzar correctament. Aquesta captura és la base per poder estudiar: centres de masses, forces, mesures antropomètriques, etc. Quan s'ha acabat el procés de captura, es reconstrueixen els moviments mitjançant la creació d'un vídeo sintètic.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats