Disseny de plans d’entrenament individualitzats i personalitzats

Servei adreçat a la planificació d'activitats i alimentació específica per millorar la salut i el benestar

L'alimentació i l'exercici físic són dos aspectes que contribueixen a una vida saludable. La vida sedentària o els mals hàbits poden ser perjudicials per a la salut de les persones.

Per saber si els hàbits i rutines de la nostra vida quotidiana són correctes o s’han de modificar, la Universitat compta amb un grup de recerca amb una àmplia experiència en el disseny de plans d’entrenament i rutines individualitzats ajustats a les característiques i necessitats de cada individu mitjançant un estudi previ personal de la condició física.

Aquest servei està adreçat a qualsevol persona interessada a canviar els seus hàbits i rutines per millorar la salut, la condició física i el benestar.

2

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats