Assessorament metodològic i estadístic aplicat a Psicologia i Ciències de la Salut

Assessorament metodològic en el disseny de projectes d'investigació, anàlisi estadístic de les dades obtingudes i interpretació dels resultats.  

L'estadística ens permet descriure, analitzar i obtenir relacions en un conjunt de dades mitjançant l'aplicació de mètodes numèrics i gràfics. En l’actualitat les possibilitats i els camps d’aplicació en investigació són molt diversos: biologia, medicina, psicologia, economia, etc.

Aquest servei inclou:

  • Suport metodològic (disseny d'investigació experimental i no experimental, mida del mostreig, creació d'enquestes...)
  • Tractament estadístic de les dades (modelatge estadístic, tècniques estadístiques avançades...)
  • Tractament de grans bases de dades (mineria de dades o Data Mining, dades massives o Big Data...)
  • Programari estadístic (R, SPSS, WEKA...)

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Un grup d'investigadors de la UIB en col•laboració amb l'associació Las Ovejas de Mica han fet un estudi sobre el consum d'alcohol i altres substàncies addictives en l’adolescència.

ovejas

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats