2019 Dipòsit de nanopartícules per a biosensors de paper

Procés per a emmagatzemar i alliberar nanopartícules decorades amb proteïnes en substractes de paper.

Descripció

El rendiment dels inmunosensors de flux lateral està restringit pel seu rígid disseny en 2D. Els dispositius analítics basats en paper 3D poden superar aquest problema i permetre noves funcions, com la detecció de moltes molècules objectiu simultàniament o la reducció dels costos de fabricació. No obstant això, és difícil emmagatzemar reactius, com les nanopartícules, en dispositius fets únicament de paper. Aquesta tecnologia resol aquest problema. Els seus inmunosensors contenen dipòsits per a emmagatzemar nanopartícules decorades amb anticossos en el mateix paper de filtre. El plegat del paper permet transferir fàcilment els reactius a diferents parts de la prova sense necessitat d'utilitzar bombes o xeringues.

La captura específica de la molècula objectiu o del patògen genera taques de color gràcies a les excel·lents propietats òptiques de les nanopartícules d'or. Les taques de color poden detectar-se amb l'acompanyament d'aplicacions per a android, també desenvolupades per l'equip de recerca. Les aplicacions només requereixen passar el telèfon intel·ligent per sobre de l'assaig per a quantificar el color en temps real.

S'han demostrat prototips per a la detecció de la citocina IL-6 en concentracions clínicament rellevants en sang i en menys de 17 minuts. També s'han desenvolupat proves d'un sol ús per a detectar infeccions d'orina per E. coli en menys de 7 minuts.

Les proves de diagnòstic ràpid (RDT) desenvolupades són fàcilment adaptables a altres objectius mitjançant l'ajust del disseny del biosensor.

Diagram of nanoparticle reservoirs

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats