Avaluació i intervenció en pacients amb dolor crònic

Intervenció terapèutica individualitzada i en grup per augmentar la qualitat de vida dels pacients amb dolor crònic. 

El dolor crònic és un fenomen perceptiu complex i subjectiu que es caracteritza per canvis en el sistema nociceptiu (l'encarregat del processament del dolor) i per alteracions en el processament de la informació sensorial, emocional i cognitiva. Hi ha una estreta relació entre el dolor crònic i les emocions negatives, com l'ansietat o la depressió, ja que poden ser un factor important en el manteniment del dolor.

La UIB disposa d'un equip expert en l'avaluació psicològica i neuropsicològica individual o grupal centrada en aspectes que poden influenciar la percepció dolorosa en pacients amb dolor crònic.

Aquest servei inclou:

  • Hipervigilància cap al dolor: atenció constant del dolor i de les sensacions associades per controlar-les i, fins i tot, eliminar-les
  • Intervenció en cinesiofòbia (por patològica a fer moviments que puguin provocar dolor)
  • Psicoeducació del dolor crònic
  • Tècniques de relaxació i biofeedback: el biofeedback o biorretroalimentació consisteix a proporcionar informació al pacient sobre les respostes fisiològiques de les quals no és conscient, com la taxa cardíaca, la sudoració, la respiració o la tensió muscular, per tenir el control voluntari d'aquestes respostes i la sensació que el dolor és controlable.
  • Estratègies per dirigir correctament els pensaments
  • Canvis de conductes de dolor per activitats agradables
  • Estimulació de les capacitats cognitives.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats