Protocol d'avaluació, assessorament i intervenció en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

Avaluació del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en nins/adolescents (protocol IMAT) i en persones adultes (protocol IMAT-adult).

El TDAH és un trastorn del desenvolupament que s'inicia en la primera infància i es caracteritza per un o més dels  símptomes següents: inatenció, sobreactivitat i impulsivitat. Les persones amb TDAH tenen dificultats per organitzar i planificar tasques o activitats, dificultats per al control dels impulsos, patrons de rendiment variables, baixa motivació, etc.

El protocol IMAT és un procediment d'avaluació i proposta diagnòstica de nins i adults amb sospita de TDAH. Es tracta d'una adaptació del protocol creat per Barkley per avaluar el TDAH en el qual es comparen les conductes del nin en diferents ambients. A més, permet una avaluació contínua per comprovar l'eficàcia dels tractaments i, indirectament, dóna informació sobre la presència d'altres trastorns de conducta i d'aprenentatge. Pot ser útil en l'àmbit escolar, en nins amb problemes de rendiment o d'adaptació, i per a professionals de la clínica infantil (públics i privats).

Aquest servei inclou:

  • Realització de proves per a l'avaluació del TDAH i trastorns relacionats (problemes de comportament, d'aprenentatge, proves d'avaluació de la capacitat d'intel·ligència, etc.)
  • Assessorament a famílies i escoles amb nins amb TDAH.
  • Realització de cursos d'assessorament i de formació per a educadors, APIMA, professionals i pares amb nins amb TDAH.
  • Intervenció personalitzada en la millora de la capacitat atencional.
  • Tècniques d'estudi.
  • Habilitats socials.
  • Col·laboració amb centres, unitats clíniques (públiques i privades) i organismes que facin feina amb nins que puguin necessitar valoracions del TDAH i trastorns relacionats.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats