Proves de paternitat i peritatges judicials en genètica forense

Realització d'estudis genètics per determinar l'existència de parentiu entre pares, mares i fills, així com relacions familiars més complexes 

Els estudis de filiació genètica tenen com a objectiu principal determinar l'existència de parentiu entre diferents individus. Les proves més habituals són les de paternitat, encara que es poden fer proves de maternitat o de relacions familiars més complexes (germans, padrins, etc.). 

Per comprovar si aquesta relació de parentiu existeix o no es fan extraccions d'ADN a partir de mostres biològiques recollides prèviament. Es genotipen els diferents marcadors genètics i, mitjançant la seva comparació, s'obtenen els resultats amb una probabilitat de paternitat superior al 99.99%.

Aquest servei inclou l'assistència a judicis com a perit expert en casos d'investigació biològica de paternitat per qüestions relacionades amb adopcions, reagrupament familiar, immigració, herències, etc. S’encarreguen de la custòdia de les mostres durant tot el procés assegurant que no són manipulades, l’anàlisi de les mostres i la interpretació dels resultats.

Les proves són totalment confidencials i tenen validesa judicial.

Nom de l'arxiu Mida
Fulletó proves paternitat

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats