2016 Ungüent amb activitat anti-inflamatòria

Composició d'un nou ungüent amb propietats anti-inflamatòries que comprèn, com a principi actiu, la 5-dodecanolida.

Els productes farmacèutics existents fins avui redueixen el dolor i la rigidesa, però no guareixen ni modifiquen el trastorn inflamatori. La Universitat ha desenvolupat una nova composició que, amb una baixa concentració del principi actiu, guareix la inflamació de l'usuari. Aquest compost pot administrar-se a través de diferents vies, però l'administració tòpica és la crema.

Descripció

La invenció comprèn la composició farmacèutica i, a més, el procediment d'obtenció del principi actiu de la composició, basada en la 5-dodecanolida, ja que ha estat aïllada del llard de porc.

Es coneix que el greix de porc s'ha utilitzat en l'elaboració de composicions amb activitats anti-inflamatòries, però no es sap quins compostos concrets del greix de porc exerceixen aquest efecte.

Principals avantatges

  • Compostos generats de forma fisiològica en l'organisme
  • Modulació, de forma més eficaç, del procés inflamatori
  • Reducció potencial dels efectes secundaris associats a productes sintètics

Aspectes innovadors

  • Les concentracions requerides per a l'acció anti-inflamatòria són baixes
  • Alt poder anti-inflamatori
  • Obtenció dels compostos a partir d'una matèria de partida de baix cost

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats