2015 Transport de material genètic a l'interior cel·lular

Aquesta invenció consisteix en l'ús de oligoesquaramides cícliques de petit tamany per al transport de oligonucleòtids a l'interior cel·lular, impedint la degradació dels mateixos.

La Universitat ha patentat una família de compostos que funciona com a agent de transfecció no viral, permetent introduir qualsevol tipus de material genètic en cèl·lules eucariotes. La teràpia genètica constitueix una alternativa per al tractament de malalties com el càncer, Parkinson, Alzheimer, etc. i aquesta eina permet el transport del material genètic amb baixa toxicitat per a les cèl·lules transferides i per a la resta de teixits.

Descripció

La transfecció és el procés d'introducció de material genètic extern a les cèl·lules eucariotes que utilitzen plasmidis, vectors virals i altres eines.

La invenció patentada consisteix en la síntesi d'un compost de tamany simple i petit, amb baixa toxicitat, i capaç d'associar i condensar àcids nucleics de naturalesa diversa i grandàries (tals com a ADN plasmidi o siRNA), la qual cosa permet el seu transport en la cèl·lula i prevenir la degradació dels mateixos. Una vegada dins de la cèl·lula el compost és lábil, alliberant l'àcid nucleic que està disponible perquè pugui realitzar la seva funció.

La principal aplicació és el desenvolupament d'un kit o un conjunt de reactius per a ús en assajos relacionats amb la teràpia gènica.

Principals avantatges

  • Nou vehicle de transfecció no viral capaç de transportar qualsevol tipus de material genètic
  • Millora substancial pel que fa a altres productes ja existents
  • Metodologia econòmica

Innovacions

  • Major eficàcia de la transfecció i menors nivells de toxicitat
  • Es pot mantenir en estat sòlid per més d'un any o per més de 2 anys si es dissolen
  • La mostra pot congelar-se i descongelar-se repetidament sense perdre la seva capacitat de transfecció

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats