Disseny molecular, síntesi i caracterització estructural de composts orgànics

Disseny, síntesi i caracterització de nous productes orgànics amb finalitat farmacològica i industrial.

Aquest servei inclou:

  • Disseny, modelització, càlcul i predicció de propietats de molècules.
  • Síntesi a escala de laboratori.
  • Caracterització espectroscòpica de nous productes orgànics amb finalitat farmacològica i industrial.
  • Estudis de les propietats fisicoquímiques de composts orgànics com l'estat d'agregació, la mida de les partícules, els potencials zeta (ex. liposomes, gels, etc.), l'estabilitat en diferents matrius (aigua, àcids, dissolvents orgànics, etc.). Ex.: principis actius, fàrmacs, sondes fluorescents, etc.
  • Càlcul teòric d'interaccions moleculars. Ex.: models d'interacció fàrmac-proteïna.
  • Determinació experimental d'interaccions supramoleculars.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

chagas

Un grup d'investigadors de la UIB, en col·laboració amb la Universitat de Granada, han desenvolupat i patentat un compost bioactiu eficaç contra la malaltia de Chagas. El compost de base esquaramida sintetitzat resulta efectiu per eliminar les formes intracel·lulars i extracel·lulars del paràsit, al mateix temps que presenta una toxicitat molt baixa envers cèl·lules sanes.

>> Més informació

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats