2012 Procediment per a la determinació d'inositols fosfat i la seva adaptació com a kit

Tecnologia desenvolupada per investigadors de la Universitat on s'estableix un procediment i kit de determinació d'IPs. Es troba protegit mitjançant patent i disponible per a la seva llicència.

Mètode quantitatiu, senzill i ràpid per a la determinació fotomètrica d'inositols fosfat a matrius biològiques. El mètode és molt sensible i permet determinacions precises en el rang de 0,1 a 5µM.

Descripció

El major coneixement de malalties que afecten al cos humà, les seves implicacions i el desenvolupament de teràpies han generat una gran activitat que ha empès a la indústria biotecnològica a un gran creixement. Tant en les activitats de R+D+I com en el diagnòstic i seguiment del tractament és necessari utilitzar elements indicadors de l'estat biològic, els biomarcadors.

En ocasions, l'anàlisi d'aquests biomarcadors resulta complex i costós, allunyant el procediment de la pràctica clínica. Així, el desenvolupament de procediments senzills, asequibles i fiables és una necessitat.

Principals avantatges

  • Quantitativa: sensible i precís en un rang de detecció de 0,1 a 5 µM.
  • Ràpida: 30 mostres per kit, anàlisi en 3 hores.
  • Senzilla: utilitzant instrumental habitual de laboratori clínic, mesura per fotometria.

Cooperació desitjada

Dirigit a empreses de desenvolupament i comercialització de solucions per al diagnòstic clínic. S'ofereix la possibilitat de posar en el mercat el kit per a la determinació d'inositols fosfat en orina i mostres biològiques.

Estat actual

Aquest mètode per a la determinació senzilla i quantitativa de IPs es troba completament desenvolupat, disposant de:

  • Resultats quantitatius.
  • Estudi d'interferències.
  • Optimització de la purificació, preconcentració i recuperació.
  • Paràmetres colorimètrics.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats