2008 Cicloescuaramides contra el càncer i altres malalties

La Universitat ha desenvolupat un novedós grup de composts macrocíclics de base esquaramida que han demostrat la seva capacitat per poder ser candidats a agents antitumorals. 

Fruit de la cooperació multidisciplinària entre investigadors químics i biòlegs cel·lulars de la UIB, s'ha sintetitzat una nova família de compostos químics capaços d'inhibir in vitro (inhibició >75%) una sèrie de proteïnes-kinasas relacionades amb l'aparició de diferents malalties tals com el càncer, la diabetis, malalties neurodegeneratives o la replicació del virus HIV. Els resultats obtinguts fins a la data demostren que aquests compostos presenten una important activitat biològica i selectivitat enfront d'alguns tipus de càncer, fins i tot entre aquells del mateix origen.

Descripció

El disseny racional de noves molècules amb capacitat de reconeixement molecular específic és un camp estratègic per al desenvolupament de nous agents terapèutics. En aquest sentit, l'equip de la UIB ha desenvolupat un nou grup de compostos macrocíclics de base escuaramida, alguns dels quals han demostrat una gran capacitat d'inhibició de determinades kinases relacionades amb el càncer, per la qual cosa s'estan considerant com a candidats a agents antitumorals.

Però per què aquests compostos?

Els macrocicles, gràcies a la seva estructura cíclica, constitueixen un dels grups més nombrosos d'agents terapèutics que es troben sota investigació pre-clínica i clínica per al tractament d'un ampli nombre de malalties. Per la seva banda, les escuaramides presenten una gran capacitat per formar enllaços d'hidrogen de forma anàloga a les amides i s'han descrit com bioisósteres del grup amida, per la qual cosa són adequades per ser introduïdes en compostos bioactius. A més la metodologia sintètica utilitzada per preparar aquests compostos és reescalable i permet la introducció de diversitat estructural amb poc esforç sintètic.

Principals avantatges

  • Estabilitat - Les cicloescuaramides són compostos estables que es poden emmagatzemar durant llargs períodes de temps sense necessitat de prendre precaucions especials
  • Toxicitat - S'ha demostrat l'activitat d'un dels compostos enfront de cèl·lules primàries de leucèmia linfocítica crònica derivades de pacients, presentant baixa toxicitat enfront de limfòcits T no tumorals
  • Elevat grau de selectivitat - En alguns tipus de càncer s'ha determinat que certes línies cel·lulars són sensibles als compostos i unes altres no. Els corresponents compostos oligoescuaramídics no cíclics que donen lloc a les cicloescuaramides no presenten activitat biològica
  • Alta permeabilitat cel·lular
  • Inhibició no competitiva amb l'ATP - S'ha determinat per la kinasa ABL1 una inhibició no competitiva amb l'ATP. D'altra banda, el pendent obtingut en l'ajust de les corbes dels IC50 és indicativa d'associació de l'inhibidor a més d'un centre de forma cooperativa

Innovacions

Les cicloescuaramides són un tipus de compost macrocíclics relativament senzill de preparar i la metodologia desenvolupada per a la seva síntesi permet l'obtenció d'alts rendiments del 80% i en escala multigram. A més, les modificacions estructurals en el seu marc macrocíclic poden fer-se de forma senzilla, així com la modulació de la seva activitat.

S'ha desenvolupat una activitat antitumoral per a certs tipus de tumors i alta capacitat de penetració cel·lular que afavoreix el seu transport fins als centres on aquests han d'actuar, resolent un dels principals problemes dels fàrmacs antitumorals.

A més, els resultats preliminars indiquen que les cicloescuaramides no actuen al centre actiu de les cinases. Aquest mecanisme és poc habitual. La majoria dels inhibidors que es troben al mercat o en les fases de desenvolupament avançat interactuen als mateixos centres que l'ATP. Per aquesta raó, podem suposar que les cicloescuaramides podrien tenir un comportament sinèrgic amb altres fàrmacs o fins i tot constituir una bona alternativa en els casos que pot existir una resistència als medicaments habituals.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats