Elaboració d’itineraris turisticopatrimonials d’interès cultural, històric i natural

Creació de rutes de turisme cultural per revalorar el patrimoni d'un indret

L'interès pel patrimoni territorial ha anat agafant força fins al punt d'incorporar-se al turisme de masses. Això ha generat noves possibilitats de desenvolupament i diversificació turística encaminades a la promoció de la cultura i el territori.

La Universitat compta amb un grup especialista en l’elaboració de projectes de desenvolupament territorial i urbà amb el fi de crear rutes culturals i remarcar el valor del patrimoni. L’objectiu és oferir alternatives a l’oferta turística, cultural i d’oci ja existent desenvolupant models sostenibles. 

Per això, s’identifiquen i se seleccionen els recursos que poden resultar de més interès per als visitants i, a partir d’aquí, es planifica i s’elabora el recorregut.  

La nostra experiència

L'Agència de Turisme de les Illes Balears ha encomanat la creació d'un itinerari cultural d’àmbit europeu dedicat a la figura de Ramon Llull. L’objectiu és crear una ruta pels llocs on va ser el teòleg i filosòfic mallorquí, amb la intenció de reivindicar la seva figura i obra.

Escalons
raixa

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats