Assessorament sobre la demanda turística en els mercats d'origen i de destinació

Realització d'estudis encaminats a conèixer els determinants de la demanda de turisme, la seva predicció i l'anàlisi d’escenaris a curt, mitjà i llarg termini

En un context global i d'interdependència dels mercats turístics, resulta cada vegada més important considerar els efectes que poden suposar la inestabilitat política, el terrorisme o la connectivitat dels transports sobre la demanda turística, tant als mercats de destinació com als mercats d'origen dels turistes. A més a més, la globalització fa possible efectes de contagi que es transmeten entre mercats.

La Universitat compta amb un grup de recerca expert en l’elaboració d’estudis d’avaluació dels riscs de la interdependència global sobre el turisme d’interès tant per a empreses turístiques com per a institucions.

Aquest servei s’adreça a oferir suport a les empreses inversores, a les companyies hoteleres i a les institucions per a la planificació i la presa de decisions.

1
2

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats