Investigació de les comunitats històriques de diferents indrets

Servei dirigit a estudiar les poblacions a partir dels jaciments                                    

A la Universitat hi ha un grup d'investigació la recerca del qual es basa a realitzar estudis sobre jaciments arqueològics, per tal de desenvolupar i aplicar tècniques de documentació i registres, a més de divulgar els resultats extrets.

La seva investigació està centrada en dues línies de treball: estudi de les comunitats històriques insulars de l'entorn mediterrani, i estudi de comunitats indígenes actuals.

Aquest servei s’adreça a administracions públiques i entitats interessades a investigar els jaciments arqueològics del seu territori.

La nostra experiència

La Universitat de les Illes Balears ha dut a terme nombrosos projectes relacionats amb l'estudi de comunitats indígenes insulars: Puig de Sa Morisca, Closos de Can Gaià, Son Ferrer, Illa d'en Colom, Naveta Alemany, Aigua Dolça, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats