Estudi de les actituds dels residents enfront dels impactes del turisme

Servei dirigit a la gestió de les destinacions turístiques a partir de l'anàlisi del pensament de la societat local envers el turisme.

El turisme genera tant costs com beneficis per a la destinació turística. Si un indret es proclama com a destinació turística és perquè la població de la zona considera que els beneficis que s'obtenen són superiors als costs que es generen.

Això vol dir que hem de tenir en compte que l'actitud del resident és un factor clau en la satisfacció del turista i l’èxit de la indústria, ja que els residents són les persones que estan en contacte amb els turistes i un dels factors importants en l’elecció de la destinació turística.

Per poder gestionar les destinacions turístiques de manera eficient i aconseguir-ne la sostenibilitat a llarg termini és necessari fer estudis que facin referència a les actituds dels residents enfront del turisme, analitzar els canvis que es produeixen i les causes que els provoquen i crear marcs d’actuació i millora. Si l’actitud és favorable, s’aconseguirà un desenvolupament positiu, millorarà l’economia local, l’experiència turística serà més satisfactòria i es mantindrà la competitivitat. Així mateix, en el marc de les seves polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC), les empreses turístiques (en particular les hoteleres) haurien d’analitzar les percepcions de la comunitat resident envers la seva activitat, atès que és un factor que influeix en la imatge global de l’empresa. La bona voluntat i predisposició favorable de la població on l’empresa desenvolupa la seva activitat és un requisit important per a la competitivitat a llarg termini i la sostenibilitat.

Per això, a la Universitat hi ha un grup de recerca expert en la matèria que s’encarrega de redactar aquests estudis.

Gent

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats