Planificació de destinacions turístiques

Elaboració d'un pla estratègic de turisme per a la millora de la competitivitat del sector turístic.

Les tipologies de turisme alternatives a la tradicional de 'sol i platja' formen part de la política turística impulsada pel Govern, els consells insulars i els ajuntaments amb la finalitat de desestacionalitzar la principal activitat econòmica de les Balears. Durant la temporada mitjana i baixa només una petita part de la capacitat productiva de les illes roman activa, de manera que és possible millorar la competitivitat i rendibilitat del sector turístic aplicant un model d'explotació que inclogui la promoció, creació, comercialització i difusió d'activitats vinculades als segments de mercat o clubs de producte definits per l’AETIB i d’altres que es puguin obrir. La cultura, la salut, la gastronomia, l’ecoturisme, el luxe, el turisme actiu i l’esport constitueixen els àmbits dels quals cal potenciar l’oferta turística fora de la temporada estival, de manera que es pugui millorar el nivell d’ocupació, la qualitat de l’oferta i el valor afegit d’altres sectors no turístics que es vinculin amb ell. El disseny de rutes i itineraris, materials informatius i de difusió, esdeveniments i productes locals que puguin anar consolidant tot l’any una oferta turística de qualitat és un repte a assolir per les distintes administracions i també per les empreses; tot això en un context on el lloguer vacacional allà on estigui autoritzat facilita la distribució de la demanda i afavoreix l’aprofitament dels recursos territorials dels municipis que no disposen d’una oferta d’allotjament turístic tradicional suficient.

Un grup de recerca de la UIB ofereix un servei dirigit a la realització de models de planificació de destinacions turístiques per a empreses i ajuntaments que vulguin augmentar la qualitat dels seus productes o recursos, adequar les demandes d’allotjament als productes turístics existents o sol·licitar assessorament tècnic sobre distintes propostes relacionades amb la planificació de serveis, productes i activitats que contribueixin a crear valor i millorin la distribució anual del flux turístic global.

f
1

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats