Planificació de destinacions turístiques

Elaboració d'un pla estratègic de turisme que serveixi com a model aplicable a destinacions turístiques poc explotades per a la millora de la competitivitat del sector turístic.

Les tipologies de turisme alternatives a la tradicional de 'sol i platja', com per exemple, el turisme rural, ciclisme, senderisme, etc., ja tenen una presència a les Illes Balears, però de manera poc articulada i potenciada en la seva globalitat. Així mateix, una petita part de la capacitat de producció de les illes roman activa durant els mesos de mitjana i baixa temporades, a causa de l'acusada estacionalitat de l'activitat turística de les mateixes.

En aquest context, una millora de la competitivitat i rendibilitat del sector turístic rural es pot aconseguir mitjançant l'elaboració i aplicació d'un model d'explotació que inclogui el desenvolupament de programes d'activitats de promoció, creació i comercialització de productes turístics d'interès, mitjançant la creació d'itineraris turístics, rutes gastronòmiques i ciclistes, la col·locació de panells turístics, etc., que estimulin la millora de la qualitat i de la competitivitat de l'oferta turística i que siguin susceptibles de generar major nivell d'ocupació i valor afegit en l'economia local.

Un grup d'investigadors de la UIB ofereixen un servei dirigit a la realització de models de planificació de destinacions turístiques per a empreses i ajuntaments que vulguin augmentar la qualitat de l'oferta turística dels municipis de les Illes Balears.

f
1