2015 Plataforma EQR per a la millora de l'atenció de persones en situacions d'emergència

Sistema que permet als serveis d'emergència i de seguretat accedir, en determinades situacions de risc, a informació sensible d'una persona mitjançant l'ús de dispositius mòbils.

Datos sensibles

La plataforma desenvolupada proposa l'ús de dispositius mòbils dotats amb càmera fotogràfica per a què els professionals d'emergència puguin accedir a la informació sensible i privada prèviament encriptada pel propi usuari, en situacions de risc o inseguretat per aquests.

Descripció

El sistema que s'ha desenvolupat disposa d'una plataforma de codificació (l'usuari crea una imatge EQR amb informació pública i privada), una plataforma gestora de lectors de dades sensibles protegides en codis bidimensionals (per als professionals que hauran de poder accedir, només en cas d'emergència) i un mètode per protegir les dades sensibles en imatges bidimensionals.

La present tecnologia suposa una important ajuda en situacions d'emergència en les quals no sigui possible contactar o interaccionar amb l'usuari, ja sigui perquè aquest es trobi inconscient o per dificultats idiomàtiques i es necessiti informació important com pugui ser aquella relacionada amb la seva salut.

Innovacions

La plataforma gestora dels lectors permet a cada organisme regular els membres de la seva organització que podran accedir a la informació encriptada, de tal forma que cada agent tindrà el seu codi identificador i, en conseqüencia, es pot controlar qui accedeix a les dades. A més, aquest codi identificador té un període de validesa i una vegada expirat, caduca.

Aplicacions

El camp d'aplicació actualment en proves és el turístic. En particular s'està desenvolupant una experiència pilot amb l'Autoritat Portuària de Balears i la Policia Local de Palma per desenvolupar una plataforma que permeti millorar l'atenció d'emergències a turistes de creuers que, voluntàriament, vulgui tenir accés a aquest servei.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats