2012 InfoSHARE. Sistema que proporciona accés a informació local a través de dispositius mòbils

Amb la implantació del sistema InfoSHARE en un edifici es pot proporcionar accés condicional a la informació local emmagatzemada a aquells usuaris que tinguin l'aplicació mòbil i que es trobin connectats a la xarxa.

El sistema InfoSHARE permet oferir informació local -ja sigui emmagatzemada o bé obtinguda en temps real a través de la connexió amb altres sistemes, a aquells dispositius que es trobin dins la seva àrea de cobertura, i amb la capacitat de treballar tant de forma aïllada com col·laborativa, formant una xarxa interactiva.

InfoSHARE pot ser d'utilitat com a sistema d'informació per emergències, oferint plànols d'un edifici, serveis disponibles, boques de connexió d'incendis, ocupació dels espais, etc., funcionant inclús com a caixa negra. També pot ser d'utilitat com a sistema d'informació a parcs naturals o altres espais amb informació rellevant per als seus visitants, funcionant com a punts d'informació d'interès o punts d'informació turística inclús a espais oberts i edificis que no tinguin cobertura d'internet. 

Descripció

El sistema InfoSHARE desenvolupat inclou un dispositiu electrònic que, treballant de forma aïllada o en col·laboració amb altres dispositius, té la capacitat de mantenir canals de comunicació tant amb el seu entorn com amb els usuaris, oferir aquesta informació als usuaris que ho sol·licitin (mitjançant l'accés al servei), mantenir-se operatiu en circunstàncies adverses, adaptar-se a infraestructures ja existents i oferir un servei obert a qualsevol plataforma d'accés.

En aquest sistema es defineixen tres possibles serveis lligats a tres nivells diferents d'accés:

  • Accés públic, orientat a facilitar l'accés a usuaris sense registre a informació pública en qualsevol tipus de format -text, audio, imatge, vídeo, etc., que es descarrega per a la seva visualització sobre el dispositiu portàtil de l'usuari.
  • Accés restringit, orientat a usuaris singulars com professionals de la seguretat pública, serveis d'emergències o usuaris autoritzats per l'organisme propietari del sistema InfoSHARE. L'usuari connectat tindrà accés a la informació del sistema -tant pública com a aquella informació restringida a la qual tingui accés autoritzat.
  • Accés privat o d'administració, per als usuaris que gestionin el sistema InfoSHARE.

Principals avantatges

  • Permet disposar d'informació rellevant i útil de forma condicional, oferint-la només a aquells usuaris que ho sol·licitin i es trobin en la zona de connexió del sistema.
  • Manté canals de comunicació amb el seu entorn a través de la connexió a una xarxa de sensors externa, la qual cosa permet tenir informació en temps real del seu estat: monitorització de l'ocupació de despatxos, interacció amb les seves infraestructures de climatització, il·luminació, sistemes d'emergències, etc.

Innovacions

  • Sistema que ofereix informació de forma automàtica als dispositius que es trobin dins la seva àrea de cobertura, amb capacitat de treballar tant de forma aïllada com col·laborativa, formant una xarxa interactiva.
  • Permet definir fins a tres nivells diferents d'accés a la informació emmagatzemada al sistema.
  • InfoSHARE pot ser de gran utilitat en situacions d'emergència funcionant com a caixa negra de l'edifici, així com també per a la creació de punts d'informació turística en espais oberts i altres edificis singulars.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats