Implantació de metodologies actives als centres educatius

Donar suport als centres educatius que vulguin instaurar metodologies innovadores.

Les metodologies actives són una alternativa pedagògica que se centra a aconseguir un aprenentatge significatiu a partir de la participació activa dels estudiants i del docent com a guia, facilitador i acompanyant del procés d'aprenentatge de l'alumne.

Aquest enfocament metodològic parteix de la idea que totes les persones posseeixen una informació, experiència, actituds, pràctiques i història prèvies, i que el coneixement es construeix a partir de la informació que ja hom té i la reformula. Aquesta metodologia cerca que l’alumne reflexioni sobre allò que aprèn i pugui aplicar-ho en diferents situacions, contexts, problemes o projectes.

La Universitat de les Illes Balears posa a l’abast de tots aquells centres que tinguin interès a instaurar metodologies innovadores un equip de professionals en la temàtica, que ofereix suport, eines, recursos, estratègies, material didàctic, etc., per poder implantar-ho a les aules.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats