Educació, mon laboral, família i discapacitat

Suport per a la plena participació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida quotidiana

La inclusió de les persones amb discapacitat és un procés complex, atès que s'han de tenir en compte els diferents contextos, factors i variables que hi intervenen.

La discapacitat, sense deixar de banda la seva naturalesa, és un concepte que ha evolucionat i l'hem deixat d’entendre com que la persona és el nucli de la intervenció i de centrar-la únicament en les deficiències i limitacions. Ens hem acostat a una perspectiva basada en la relació entre les capacitats de la persona i el context en què s’ha de desenvolupar. Per això, hem de centrar les actuacions a millorar les condicions de l’entorn i no solament a actuar sobre l’individu.

La UIB compta amb un equip especialitzat que posa a disposició tots els seus recursos per aconseguir que les persones amb discapacitat tinguin presència i participin de manera activa en la societat i en igualtat de condicions. Així mateix, pretén reduir i eliminar les barreres que l’hi impedeixen l’accés. Les principals intervencions són:

  • Mesures per facilitar la inserció de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari del treball
  • Estudis i assessorament a centres educatius, institucions o empreses que hagin d’incorporar persones amb discapacitat
  • Identificar i eliminar barreres d’accessibilitat i mobilitat
  • Orientar i donar suport al professorat

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats