Disseny de programes de prevenció i intervenció contra el maltractament infantil i a les persones grans

Servei adreçat a establir mesures i estratègies per fer front al maltractament infantil i a les persones grans

La Universitat compta amb un grup de recerca expert en la intervenció davant situacions de maltractaments en la infància i en l'adolescència i davant situacions de maltractaments a les persones grans. Entre les seves activitats es troba la formació i l'assessorament de professionals i el disseny i l'avaluació de programes i protocols de prevenció i de tractament.

El servei es dirigeix a administracions públiques (dels àmbits sanitari, judicial, policial, educatiu i dels serveis socials) i a associacions i entitats interessades en la defensa dels drets de les persones grans i en el foment de la seva qualitat de vida.

Persona major
nin

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats