Assessorament en competències emocionals i metodologies de diàleg constructiu a centres educatius i altres organismes

Facilitar als centres i equips de treball continguts, recursos i eines de gestió emocional, consens, i prevenció i tractament constructiu de possibles conflictes

La Universitat compta amb un equip professional que ofereix assessorament a totes les institucions i entitats com claustres de professors i professores, associacions de pares i mares, ajuntaments o serveis socials i altres organismes, per a la formació en competències emocionals i la prevenció i el tractament constructiu de possibles dificultats i conflictes en les relacions interpersonals dels grups en qüestió.

La finalitat és donar resposta a les necessitats relacionades amb el benestar, la cohesió i la gestió emocional dels grups i de les persones que els componen, i facilitar recursos, metodologies i dinàmiques per millorar la convivència i potenciar el benestar i la qualitat de les relacions humanes als centres, equips i organismes que ho sol·liciten.

Així doncs, es pretén donar els continguts teòrics i els recursos pràctics bàsics per:

  • Ajudar a identificar, reconèixer i entendre les emocions, els sentiments i pensaments propis i dels altres
  • Dissenyar propostes de treball per regular intel·ligentment les emocions i desenvolupar dinàmiques de diàleg integratiu
  • Prevenir i tractar constructivament possibles conflictes propis de les relacions humanes
  • Fomentar actituds i comunicació assertives en les relacions interpersonals.
Mans2

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats