Suport i assessorament filosòfic, humanístic i lingüístic a empreses, institucions i col·lectius socials

Suport a empreses que necessitin assessorament filosòfic, humanístic i lingüístic

La forma en què parlam o escrivim pot determinar la manera en què la societat ens percep. Qualsevol empresa o institució que s'hagi de mostrar al públic a l'hora de donar-se a conèixer, prestar serveis o vendre els seus productes ha de tenir cura de la forma en què s’expressa.

Per això, la Universitat compta amb un equip de professionals que posa a disposició d’empreses i de col·lectius interessats assessorament i foment de la capacitat de reflexió, anàlisi, pensament crític i diàleg. Es facilita així mateix la capacitat d’expressió oral i escrita, a partir de la comprensió dels conceptes de retòrica i oratòria.

Les seves principals línies d’actuació se centren en:

  • Estimular la reflexió i el pensament aplicats a la realitat social i laboral.
  • L’assessorament en la millora de la comunicació i l’expressió de les persones i els col·lectius.
  • La transmissió i el coneixement de les tècniques de retòrica i oratòria.
  • La revisió i l’actualització dels models i conceptes fundacionals de la nostra societat.
Parlar
Escriure

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats