Assessorament, disseny, seguiment i avaluació de projectes TIC a les escoles

Suport a centres educatius en l'elaboració i/o la posada en marxa de projectes didàctics mitjançant les TIC.

Actualment, són molts els centres educatius que desitgen iniciar un projecte TIC i no saben com ho han de fer, especialment en els casos en què no es disposa d'un coordinador TIC que els pugui assessorar. També hi ha centres en què ja s'apliquen les noves tecnologies a l'aula, però no estan segurs si ho fan de la millor manera possible.

La Universitat ofereix un servei d'assessorament que permet acompanyar des de l'inici del projecte els docents, per donar-los suport en totes les etapes del procés i ajudar-los a aconseguir el seu objectiu. Aquestes actuacions són flexibles i adaptables a cada situació, d'acord amb les necessitats manifestades, i tenen en compte el treball en l'àmbit de centre, d'etapa, de cicle o d'aula.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats