Disseny i elaboració de material didàctic

Creació de recursos didàtics per facilitar el procés d'aprenentatge als estudiants.

El material didàctic és un instrument format per un conjunt de continguts i de recursos metodològics i didàctics orientats a facilitar el procés d'aprenentatge. La seva principal funció és afavorir el desenvolupament de les habilitats i coneixements de l'alumnat. Aquests materials poden ser tant físics (llibres, mapes, etc.) com virtuals (vídeos, imatges, etc.).

Actualment, preparar material didàctic adequant-se als continguts dels plans d’estudi i complir amb els objectius del procés d’aprenentatge plantejats no és una tasca senzilla.

Per això, la Universitat ofereix un servei de creació de material didàctic que enriqueixi la experiència educativa de l’alumnat. Tenen experiència i estan especialitzats en qualsevol matèria i nivell educatiu.

Aquest servei està adreçat a escoles, instituts, biblioteques, centres pedagògics, entre d’altres.

abaco
material

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats