Disseny i avaluació de programes socials i educatius relacionats amb la família, la drogodependència, la tercera edat i l'exclusió social

Avaluació i disseny de plans d'actuació i programes socials davant situacions de drogodependència, gent major o exclusió social.

Disseny de programes socials i educatius per mitigar les dificultats o riscs per a la integració social de persones amb intervencions específiques de suport. Dirigit a tots els actors, empreses, institucions o organitzacions, dedicats a persones amb riscs i amb dificultats.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats