Assessorament i disseny de protocols d'intervenció per a la millora de les relacions entre iguals a centres educatius

Orientació a professionals i famílies en problemes de relació entre iguals: rebuig entre iguals, alumnes ignorats, situacions d'assetjament escolar (bullying), ciberassetjament (ciberbullying) i problemes de convivència a les escoles, especialment a l'educació primària i secundària.

Parlam de problemes de relació entre iguals quan aquesta conducta repercuteix en el desenvolupament de la vida normal i dificulta el benestar personal, la convivència i l'aprenentatge. Analitzar les causes que determinen aquestes situacions ajuda a establir pautes d'actuació encaminades especialment a la prevenció i a la millora de les competències socials i emocionals personals i grupals.

La UIB disposa d'un equip multidisciplinari especialitzat en l'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu i famílies per orientar-los en l'anàlisi de la situació de l'aula o el centre, i en la intervenció per afavorir les habilitats socials, les competències emocionals i la resolució de conflictes de l'alumnat. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats